RSS

ఏం చెప్పమంటారు......

   ఏమిటో ఎన్నో చెబుతారు. ఎన్నో రాస్తారు. కాని అమలులోకి వచ్చేసరికి అసలు రంగు బయట పడుతుంది. మా శ్రీవారు టపా రాసి నాతో మాట మాత్రమేనా అనకుండా పోస్టు చేసారూ, అంటే అందులో నా మీదే ఖచ్చితంగా రాస్తారని తెలిసిపోయింది. ఏమిటో ఆ తరువాత అయినా నేను చదువుతాను కదా! పిల్లి కళ్లు మూసుకొని పాలు తాగినట్లుగా !అసలు నిజానికి మా కొచ్చే పెన్షను లో పొదుపుగా , పొందికగా , చిన్న యిల్లు, అవసరానికి మాత్రమే సరిపోయే సామాను,ఒద్దికగా వుండాలనే తాపత్రయంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాము, అందులోదే ఈ ఇడ్లీ పిండి కూడాను. మా స్వంత ఫ్లాటు కి రోజూ వెడతారు.అదే బిల్డింగు లో కింద రిలెయెన్సు ఫ్రెష్ వుంది. మా కంటి ఎదురుగా మేము తాగే నీళ్ల తో నే చక్కగా పిండి చేసి యిస్తాడు.( అంటే వాడు వాడేవి అవే నీళ్ళన్నమాట.) మా కోడలు ఎయిర్ టైట్ డబ్బాలు యిచ్చింది. ఒక్క మనిషె బ్రేక్ ఫాస్టు కి యింట్లో చేసుకునేదేమిటి? అని కలసి తీసుకున్న నిర్ణయమే యిది. ( ఆరోగ్యరీత్యా కూడా మంచిదే కదా ,పొద్దునే నెయ్యి, నూనె లతో చేసేవాటికంటే). అన్ని మరచిపోయి యిలా బ్లాగు ల్లో రాసుకుంటారాంటా? అదే నన్నడిగితే చేసిపెడతాను,అంతేకాని పబ్లిగా రాసుకుంటే ఓ నాలుగు కామెంట్లు వస్తాయి కాని కడుపు నిండదుగా, ఏమంటారు?

    మినుము ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదంటారు.అందులోను ఆవిరి మీద ఉడుకుతాయి కనుక చాలా మంచిది. ఇదివరకు వాసినిపోలు అని వేసేవారు. దాని రూపాంతరమే యిప్పటి యిడ్లీలు.అరటి ఆకులో వేడి వేడి యిడ్లీల తో కొబ్బరి పచ్చడి , కారంపొడి వెసుకొని , కొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేసుకొని తిన్నతరువాత ఆలోచించండి, నేను యిడ్లీలే ఎందుకు చేస్తానో, కాదంటారా, మా యింటికి రండి, చేసి పెడతాను. మా ఫ్రెండ్సు కొంతమంది పరోఠా లు చేసుకుంటారు,అన్ని రకాల కూరలతోనూ, కేరట్సు, కాలిఫ్లవర్, కేబెజి,ఆనపకాయ, పాలక్, మెంతికూర, వగైరా... కొద్దిగా పెరుగు తో తీసుకొని,పండ్లరసం తీసికొంటే బాగుంటుందని అంటారు, కొంతమంది బ్రెడ్ తొ టోస్టు, శాండ్విచ్ లు, ఏదో ఒకటి, కాని మా యింట్లో మా అమ్మాయి, కోడలు అన్ని పనులు చేసుకొని పిల్లలను స్కూలికి పంపి ఆదరా బాదరా, ఆఫీసులకి పరిగెడతారు,వాళ్ళకి మాత్రం,తినేందుకు సమయం సరిపోదు.చిన్న వయసు కనుక ప్రస్తుతానికి ఏమీ తెలీదు,ఆ తరువాత ... మీలోను యిలా బ్రేక్ ఫాస్టు స్కిప్ చేసేవాళ్లున్నారు కదూ, అలా చేయకండి,మరచిపోకుండా, తీసుకోండి. నేనయితే మా వాళ్ళని సంటుతూనే వుంటాను, వాళ్ళకి చిరాకు వచ్చినా సరే !

    ఇదివరకు మాకు పూనాలో ఉప్పుడు రవ్వ దొరికేదికాదు, ఆంధ్రా వెళ్ళినపుడు తెచ్చుకునేవాళ్ళం.పైగా వస్తూ స్నేహితులకి కూడా తెఛ్చెవాళ్ళం.అదొక బరువు, ఆ తరువాత ఉప్పుడుబియ్యం తెచ్చికొని మిక్సి లో రవ్వ చేసుకొనేవాళ్ళం.యిప్పుడంటే హాయిగా యిడ్లి రవ్వ దొరకుతోంది . ఇంతకీ ఈ సొద ఎందుకంటే మా శ్రీవారి టపా చూసి ఇన్ని కబుర్లు చెబుతోందీ, ఇడ్లి పిండి కూడా చేయడం రాదనుకుంటారెమొనని నా అనుమానం. సరే! నిజంగా చెబుతున్నాను. టైపు చేస్తూంటే ఫొను. మా వారి దగ్గరనుండి, యిప్పుడే బయలుదేరుతున్నాను, ఏమన్నా కావాలా ? ఇడ్లీ పిండి తేనా అంటూ----
ఏం, చెప్పమంటారు?

అమ్మవారికి ఆహ్వానం !

శ్రీలలితా-ఆహ్వానపు పాట

    అమ్మా శ్రీ లలితా రావమ్మా బంగారు బొమ్మ /అమ్మ/
ఘల్లు ఘల్లున పాద గజ్జెలు మ్రోయంగ అమ్మా శ్రీలలితా రావమ్మా బంగారు బొమ్మ /అమ్మా/
1) రత్నాల పీట వేసి- ఉష్ణోదకములు తెచ్చి
సంపెంగ నునె రాసి- అభ్యంగనము చేయ /అమ్మా/

2) పచ్చల కలశముతో- పన్నీరు తెచ్చినాము
పునుగు జవ్వాది గంధము- నలుగు పెట్టెదమమ్మా /అమ్మా/

3) వట్టివేళ్ళ సుగంధ- పరిమళ జలము తెచ్చి
అంబిక శిరము పైన- అభిషేకమొనరించెదమమ్మా /అమ్మా/

4) చుట్టు చెంగావి చీర- ఒప్పుగ కట్టబెట్టి
జలతారు సరిగంచు- రవిక తొడిగెదమమ్మా /అమ్మా/

5) పచ్చకర్పూరముతో- కస్తూరి బొట్టు పెట్టి
పాపిట సింధూర రేఖ- దిద్దెద నమ్మా రావే /అమ్మా/

6) కళ్ళకు కాటుక పెట్టి- పసుపు పారాణి దిద్ది
దిష్టి చుక్కను నీ- చెక్కిలిపై నుంచెదనమ్మా /అమ్మా/

7) తడియార కురులువిప్పి- సాంబ్రాణి ధూపం వేసి
మల్లె చేమంతులతో- మాలా తురిమెదమమ్మా /అమ్మా/

8) నడుమున ఒడ్డాణము- మెడలో మణిరత్న హారము
శిరమున మణిమయ- కిరీటముంచెదనమ్మా /అమ్మా/

9) చంద్రవంకను దెచ్చి- శిరముపై అలంకరించి
సిరిమోము గల తల్లిని- మరి మరి చూచెదమమ్మా /అమ్మా/

10)పాశాంకుశములు దెచ్చి- పంచబాణములు గ్రుచ్చి
చెఱకు విల్లును దెచ్చి- చేతనుంచెదమమ్మా /అమ్మా/

11) రత్నపాదుకలు దెచ్చి- రమణి పాదాలకు తొడిగి
శ్రీచక్రమందు నిలిపి- సేవా చేశెదమమ్మా /అమ్మా/

12) శివుని హృత్పీఠమందు- రాజరాజేశ్వరివై
పూజలందుకొనగ- జాగు చేయకె తల్లీ /అమ్మా/

13) పంచబ్రహ్మమంచపై- పరమేశుని సతి గూడి
లక్ష్మీసరస్వతులు- వింజామరలు వీయ /అమ్మా/


    పైన ఇచ్చిన పాట నా చెల్లెలు ఇచ్చినది. 'రక్తసంబంధం' సినిమాలోని ' బంగారు బొమ్మ రావే...' బాణీ లో పాడితే బాగుంటుందని చెప్పింది.

పతియే పరమేశ్వరుడు, ఇల్లే వైకుంఠం
 
Copyright 2009 ఇదీ సంగతి All rights reserved.
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress Theme by EZwpthemes